fbpx
Menu Sluiten
Verweij Rijopleidingen lesauto

Nieuwe wetgeving verkeer per 1 januari 2022

Twee keer per jaar kunnen de verkeersregels aangepast worden. Ook dit jaar is er weer het een en ander veranderd per 1 januari 2022. We houden je graag op de hoogte van de nieuwste verkeersregels.

Milieuzones voor dieselrijders

Iedere gemeente hanteert zijn eigen regels met betrekking tot  de milieuzones. Er zijn verschillen in  welke voertuigen zijn toegestaan en hoe schoon de motor moet zijn. Dit geeft veel onduidelijkheid bij automobilisten. Hier komt verandering in.

Sinds 2020 konden gemeenten een gele of een groene milieuzone invoeren, vanaf januari 2022 kunnen ze ook kiezen uit een paarse milieuzone. Deze zone geldt dan voor alle diesel vrachtwagens en autobussen. Of een dieselvoertuig in de milieuzone mag rijden, hangt af van de uitstoot. In een gele zone zijn voertuigen met een uitstoot van emissieklasse 3 en hoger toegestaan; in een groene zone zijn voertuigen met een uitstoot van emissieklasse 4 en hoger toegestaan; ; in een paarse zone zijn voertuigen met een uitstoot van emissieklasse 6 en hoger toegestaan.

Op de website van het RDW kun je checken wat de emissieklasse van je voertuig is. Via de website milieuzones.nl kun je meer informatie vinden omtrent de milieuzones.

Hogere straffen

Wellicht heb je wel eens gehoord van het zogenaamde kapstokartikel van de Wegenverkeerswet. Dit artikel zegt dat het verboden is je zodanig te gedragen dat je gevaar of hinder op de weg veroorzaakt of zou kunnen veroorzaken. Sinds begin dit jaar is dit artikel verder uitgebreid. Het is nu nader beschreven wat gevaarlijk en roekeloos rijgedrag is. Dit verruimt de mogelijkheden om automobilisten te vervolgen die onaanvaardbare risico’s nemen en de zwaarste ongelukken veroorzaken. Ook heeft de politie meer opsporingsbevoegdheden in geval van doorrijden na een ongeval met letsel of erger tot gevolg.

Onverantwoord rijgedrag

Onverantwoord inhalen of ander gevaarlijk rijgedrag, wordt bestraft met maximaal 6 maanden gevangenisstraf. Ook als er geen sprake is van letsel of schade. Dit was 2 maanden.

Zeer gevaarlijk rijgedrag zonder letsel

Zeer gevaarlijk rijgedrag zonder ongeluk tot gevolg, wordt bestraft met maximaal 2 jaar gevangenisstraf. Er is sprake van zeer gevaarlijk rijgedrag als een automobilist opzettelijk de verkeersregels ernstig overtreedt, zonder acht te slaan op de veiligheid van anderen. Het gaat hierbij om meer dan een enkele verkeersovertreding. Het gaat namelijk om een combinatie van gedragingen zoals een forse snelheidsoverschrijding, door rood rijden, op de verkeerde weghelft rijden en een mobiele telefoon vasthouden. In zo’n geval is het goed voorstelbaar dat een ongeluk kan plaatsvinden, vandaar de strafmaat van maximaal 2 jaar.

Zeer gevaarlijk rijgedrag met letsel

Zeer gevaarlijk rijgedrag waar wél een ongeluk tot gevolg van komt, wordt bestraft met maximaal 6 jaar gevangenisstraf. Hierbij moet je denken aan snelheidswedstrijden, maar ook om een bestuurder die als een dolleman aan het verkeer deelneemt, meerdere verkeersovertredingen begaat en een ongeval met zwaar letsel of dodelijk afloop veroorzaakt.

Overtredingen

Voor overtredingen zoals rijden onder invloed, doorrijden na een ongeval en rijden zonder (geldig) rijbewijs zijn de maximale straffen verhoogd van 3 maanden gevangenisstraf naar 1 jaar. Indien iemand zich binnen 5 jaar weer schuldig maakt, kan de straf met 1/3 omhoog gaan.